Pengurusan Koperasi

BAHAGIAN PENGURUSAN DAN KORPORAT

Ketua Pegawai Eksekutif

Ketua Pegawai Operasi

Pegawai Petadbiran

Pegawai Kewangan

BAHAGIAN PELABURAN & PERNIAGAAN

Pengawai Projek

Pengawai i-Harta

Pengawai Kilang

Pengawai Pemasaran

BAHAGIAN LATIHAN DAN PERUNDINGAN

Pegawai Latihan 1

Pegawai Latihan 2

Pegawai Perundingan 1

Pegawai Perundingan 2