Visi, Misi & Objektif

VISI

Menjadi sebuah Koperasi yang unggul, dinamik dan berdaya saing dengan menawarkan produk dan perkhidmatan terbaik kepada anggota, pelanggan dan komuniti mengikut prinsip-prinsip koperasi dan menjadi wadah ekonomi ummah

MISI

Memanfaat segala sumber secara strategik untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti  dengan menggunakan teknologi terkini di dalam sektor-sektor yang KOPekerti terlibat bagi membolehkan  anggota, pelanggan, rakan perniagaan dan kakitangan mendapat faedah daripadanya.

OBJEKTIF

1.

Memperolehi pendapatan RM1 juta pertama dalam tempoh 3 tahun penubuhan

2.

Mensasarkan dividen ahli sebanyak 10% pertama dalam tempoh 3 tahun

3.

Mensasarkan 10% anggota mempunyai perniagaan sendiri berasaskan produk dan bimbingan koperasi

4. 

Mensasarkan sebanyak 500 orang ahli dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhan

MOTO

Dari Rakyat Untuk Rakyat