Keanggotaan

SYARAT KEANGGOTAAN

PENGENALAN MODAL SYER

Jumlah wang yang disumbangkan oleh anggota sebagai satu bentuk pelaburan (syer).

FI MASUK DAN HAD PELABURAN MODAL SYER